Dagsorden til ekstraordinær landskongres

Publiceret: 10-12-2023 14:24

KF- Danmark

v/ Vice Præsident Thomas Riis
Mobil: +45  22630246
e-mail: info@riisvin.dk

Dagsorden ekstraordinær landskongres i Kokkeforeningen Danmark 12.12.2023 kl. 20

Alle delegerede modtager link fra sekretæren til onlinemøde  via Teams.

Tilmelding skal ske inden 7/12 2023 - til Henrik Nielsen på Mail: nielsens91@gmail.com

Dagsorden for Kongressen iflg. vedtægterne.

  1. Velkommen og åbning af kongressen ved Vice Præsident Thomas Riis.
  2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Dennis Kindberg
  3. Valg af referent.        
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af ny præsident for Kokkeforeningen Danmark.
    1. Der er kun kommet 1 kandidatur:  Thomas Riis
  6. Ændring af lovtekst omkring § 3 bestyrelsesvalg, punktet er trukket tilbage af forslagsstiller
  7. Afslutning v/ Vice præsidenten.

Forslag til kongressen og kandidater til præsidentposten skal være Vice præsidenten i hænde senest den 1.12 2023, med henblik på udsendelse af ny dagsorden, inden den 8. 12 2023

På bestyrelsens vegne for Kokkeforeningen Danmark af 1926.

Vice Præsident
Thomas Riis

9286
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System